Historie

V naší obci má sport a tělovýchova dlouholetou tradici. Řada občanů se ve svém volném čase věnuje cyklistice a místní sportovci se již několik let úspěšně umísťují v cyklistických závodech v okolí.

Na jaře 2010 vznikl proto nápad uspořádat vlastní dolnokralovické závody. O uskutečnění prvního ročníku se zasloužily především Hana Marušáková, Iveta Šamanová, Lidka Matlachová, Jaroslav Moravec, Vladimír Roučka, Petr Fišer, Jan Marušák a David Zubec, díky nimž dostal závod svoji podobu a sympatické jméno „Dolnokralovická šlapka“. Vznik závodu podpořil i starosta obce pan Antonín Bašta, místní organizace Sokol a řada sponzorů. S úspěšným průběhem závodu pomohlo i několik dobrovolníků – Zdena Pekárková, Miloslav Křivohlavý, Miroslav Káda, František Macho, Ladislav Vrkoslav ml., Olina Vopálková a Radka Křivohlavá, Jiří Marušák, Ruda Šaman ml. a Jiří Pekárek.

2013

V pořadí již 4. ročník cyklistického závodu „Dolnokralovická šlapka“ proběhl v sobotu 17. srpna 2013. Start byl jako každý rok u fotbalového hřiště v Dolních Kralovicích. Soutěžilo se opět na dvou okruzích v pěti kategoriích a pro naše nejmenší sportovce byly i letos připraveny dva závody – závod dětí do 4 let na dětských odrážedlech a závod dětí do 6 let na dětských kolech. Do hlavního závodu se přihlásilo 31 závodníků, z toho v kategorii děti do 11 let bylo celkem 14 závodníků.

Zájem o závody pro nejmenší byl ze strany dětí i rodičů poměrně velký. Vítězové byli odměněni hračkami a všichni závodníci dostali sladkou medaili. O závod v kategorii chlapců ve věku od 11 do 14 let byl zájem už menší, a ti kteří se přihlásili, byli většinou přespolní. Zájem chlapců z naší obce byl velmi malý. Do závodu v kategorii dívek ve věku od 11 do 14 let se letos bohužel nikdo nepřihlásil. Snad postupně vyrostou noví závodníci.

Celým závodem provázela vtipná a pohodová dvojice komentátorů M. Pína a D. Bobek. Počasí nám jako každý rok přálo. Celé odpoledne bylo možné příjemně posedět a občerstvit se.

Týmu dobrovolníků, kteří připravovali závod a pomáhali s organizací, děkujeme. Děkujeme také sponzorům: Obec Dolní Kralovice, INEX Dolní Kralovice s.r.o., Dolnokralovická stavební s.r.o. a ŠAS Dolní Kralovice.

2014

Dne 16. 8. 2014 se uskutečnil již pátý ročník závodu „Dolnokralovická šlapka“. Letos vyrazilo na tradiční okruh celkem 35 závodníků, z toho šestnáct dětí. Velký ohlas sklidil také závod těch nejmenších na odrážedlech a malých dětských kolech. Letošní soutěž zpestřili i závodníci na dvojkolech. I přes sem tam zamračenou oblohu nechyběla zábava, kterou obstarali tradiční komentátoři – Dan Bobek a Míla Pína. Pro závodníky i diváky bylo připraveno občerstvení a ti nejlepší cyklisté byli odměněni pěknými cenami . Všichni stálí účastníci i pořadatelé se již těší na příští ročník a další nové zájemce, kteří si přijedou na „šlapku“ nejen poměřit své síly, ale hlavně si jen tak trochu zasportovat a pobavit se!

2017

V sobotu 19. srpna 2017 se konal již 8. ročník Dolnokralovické šlapky. Počasí, které v přechozích dnech vypadlo všelijak, se umoudřilo a během závodu bylo ke všem 36 závodníkům hlavního závodu velmi vstřícné. Všichni startující absolvovali závod v suchu, pršet začalo až po závodě. Závodu se tradičně zúčastnilo hodně dětí (20) v nejmenších kategoriích. To jsou děti, které ještě mají chuť závodit. S přibývajícím věkem tato chuť klesá a v kategoriích starší žáci a starší žákyně pak závodí směšně málo dětí (dohromady 3).

Je to zřejmě výsledek nezájmu dětí o pohyb a tělesné aktivity, které se u mnohých vyvíjejí pouze jednostranně (chlapci kopaná), což je ovšem pro zdravý vývoj škoda. Poměrně slušná účast byla opět v kategorii muži, kde závodilo celkem 19 mužů. Na závěr závodů proběhlo vyhlášení vítězů za účasti starosty p. Antonína Bašty. Již tradičně slovem provázel závody p. Miloš Pína, kterému patří velký dík. Závody se opět vydařily díky obětavosti pořadatelů a lze si jen přát, aby v příštím, 9. ročníku, byla účast ještě vyšší než letos, hlavně v žákovských kategoriích.

2018

V sobotu 25. srpna 2018 proběhl 9. ročník cyklistického závodu Dolnokralovická šlapka. V letošním roce se zdálo, že nám nebude přát počasí, ale opak byl pravdou. Pro cyklistické klání počasí jako stvořené, přesto účast v některých kategoriích byla velmi slabá. Potěšující je, že jízda na kole je velmi oblíbená u předškolních dětí. V této kategorii byla účast daleko největší (16 startujících). Naopak alarmující situace je v žákovských kategoriích, především starších žáků, kde startoval jediný závodník. Starší žáci zřejmě neumí na kole jezdit. Celkový počet startujících byl v letošním roce nižší i proto, že současně probíhala hasičská soutěž v Lokti, odkud se pravidelně zúčastňovala řada závodníků. Samotný závod proběhl bez problémů a jak závodníci, tak diváci byli spokojení.

Závěrem je nutno poděkovat všem organizátorům závodu, tradičně výbornému průvodci závodem Mílovi Pínovi a jeho spolupracovníkům a rovněž Obecnímu úřadu Dolní Kralovice a všem sponzorům závodu. Už se těšíme na příští jubilejní desátou Šlapku.

2019

V sobotu 17. srpna proběhl jubilejní  desátý ročník cyklistického závodu „Dolnokralovická šlapka“. V letošním roce se závodu zúčastnil nebývale velký počet startujících. Tradičně nejvíc závodníků bylo v nejnižších kategoriích dětí předškolního věku. Ve dvou závodech startovalo třicet dětí. V dalších kategoriích se zúčastnilo padesát dva závodníků. Opět nejvíce zastoupená byla kategorie závodníků s doprovodem, ve které statovalo dvacet tři dětí ve věku šest až deset let. A tradičně nejslabší byly kategorie žáků bez doprovodu, kde v chlapecké části jen pouze jeden startující!

Zpestřením letošního ročníku byla účast cyklistů na historických kolech. Skupina historických kol z Písku byla doplněna o několik místních jezdců a stala se zajímavou atrakcí jubilejního ročníku. Zvláště jízda na „kostitřasech“ byla velmi atraktivní.

Na závěr je nutno poděkovat Mílovi Pínovi, který všech deset ročníků doprovázel svým vtipným komentářem a rovněž všem pořadatelům, kteří se i v nepříliš velkém počtu již deset let starají o zdárný průběh závodu. Lze si jen přát do dalších ročníků, aby těm nejmenším zůstala chuť do závodění i v pozdějším věku, aby těm starším zbyly síly na další starty a pořadatelům chuť do pořádání dalších ročníků.